arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

K nim 40 nm

Cch mng Cu Ba thng li

 

M s: 794

794.jpg (37754 bytes)

        Ngy 01.01.1959 cch mng Cu Ba thnh cng, lt chnh quyn tay sai ca quc M. 40 nm qua, di s lnh o ca Ch Tch Fidel Castro, Tng B th ng Cng sn Cu Ba, nhn dn Cu Ba ginh c nhiu thnh tu trong lnh vc kinh t, chnh tr, vn ho, x hi, khoa hc k thut, yt, gio dc, th dc th thao.v.v. Sut 40 nm qua Vit Nam v Cu Ba lun st cnh bn nhau trong cuc u tranh xy dng v bo v t nc. k nim s kin 40 nm cch mng Cu Ba thng li v mi quan h gn b gia nhn dn hai nc, ngy 30.12.1998, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 40 nm cch mng Cu Ba thng li", gm 1 mu, gi mt 400, m s: 2940. Ni dung tem th hin hnh nh con s 40 c cch iu, s 4 tng trng cho bc tng thnh cch mng chu M la tinh vi cc hnh nh mt s thnh tu kinh t ni bt ca Cu Ba nh: khai thc m, cng nghip ma ng, xy dng.v.v, s khng l hnh l c Cu Ba c cch iu. Ni bt trn nn tem l tng i cch mng Qung trng cch mng Cu Ba.

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

Khun kh FDC:

Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)

43 x 32 mm

13

25 tem

170 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip In tem Bu in thnh ph H Ch Minh

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch