arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

Hi ngh cp cao ASEAN ln th VI

M s: 793

Hi ngh cp cao ASEAN ln th VI c t chc ti H Ni t ngy 15 thng 12 nm 1998. Ch Hi ngh ln ny "on kt hp tc v mt ASEAN ho bnh, n nh v pht trin ng u", th hin tinh thn lc quan ASEAN khi bc sang th k mi.

793a.jpg (13791 bytes)

            y l Hi ngh cp cao ln u tin c t chc Vit Nam. cho mng v ghi nhn s kin ln lao ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Hi ngh cp cao ASEAN ln th VI", gm 1 mu, gi mt 1000, m s mu: 2939. B tem th hin hnh mt o hoa sen 10 cnh l biu trng Hi ngh ASEAN ln VI ti H Ni, nhu hoa l biu trng ca ASEAN. S VI c th hin nh mt l hoa. Xung quanh bng hoa ASEAN l 10 cnh chim tng trng cho 10 nc trong khi ASEAN. Nn tem pha sau l gc Khu Vn biu tng cho 1000 nm th H Ni.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k :

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC:

Khun kh FDC:

15.12.1998

Lnh Tun (Cng ty Tem)

32 x 43 mm

13

25 tem

01 phong b

160 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun,

ti X nghip In tem Bu in thnh ph H Ch Minh

 

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch