arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

i hi th thao Chu ln th 13

(ASIAD _13)

 

M s b: 781

781.jpg (23589 bytes)

        Theo quy nh 4 nm i hi th thao Chu li c din ra mt ln. Cc vn ng vin xut sc v tt c cc mn th thao ca cc nc Chu hi t v thi ti u sc tranh gii cc hng. i hi th thao Chu ln th 13 c t chc ti Thi Lan, Vit Nam cng tham d. k nim s kin ln v th thao ca nhn dn Chu nm 1998, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "i hi th thao Chu ln th 13 (ASIAD _13)", gm 01 mu, gi mt 2.000, m s 2918.

Mu tem gii thiu v mn v Whushu, hnh nh n vn ng vin Vit Nam trong th v, nhiu ln t Huy chng vng th gii cng nh khu vc v b mn Whushu, mt trong nhng b mn m Vit Nam s tham gia trong i hi th thao Chu ln th 13 ny.

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng tem:

Mi t in:

13.7.1998

V Kim Lin (Cng ty Tem)

43 x 32 mm

13

25 tem

Tem in p xt nhiu mu trn loi giy tiu chun (c trng keo) mt sau,

in ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch