arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th - Tem Vit Nam nm 1998

Cy cnh Vit Nam

 

M s b: 773

 

773.jpg (10941 bytes)

Cy S ---_gt;

773Bloc.jpg (36152 bytes)

 

773a.jpg (24430 bytes)

Cy Cn Thng

773c.jpg (23397 bytes)

Cy Thng nha

 

773e.jpg (26182 bytes)

Cy a bp

 

773b.jpg (26876 bytes)

Cy Sam

773d.jpg (25713 bytes)

Cy Lc Vng

773f.jpg (25524 bytes)

Cy Mai chiu thu

        Cy cnh mt hnh thi ngh thut, l s kt hp gia ngh thut v ngh lm vn. Trong nhng phm vi khc nhau, cy cnh c tng trng nh mt hnh thi ngh thut theo phong cch cm nhn bng mt phng tin din t tinh thn mang tnh tru tng nhiu hn. Ngun gc ca cy cnh xut hin t Trung Hoa v Nht Bn. T th k th VIII, ngi Nht xem cy cnh l mt ngh thut, ngha l h tha nhn s hin hu ca n trong nn vn ho v nhng truyn thng trong ngh lm vn ca h.

Vit Nam, ngh thut trng v chi cy cnh c t lu, nhng trong nhng nm gn y mi pht trin mnh. Chi cy cnh va thng thc ngh thut, va to khng kh trong lnh, vui ti, mt m trong mi gia nh v ni cng cng.

gii thiu mt s loi cy cnh c Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "Cy cnh Vit Nam" gm 06 mu:

Mu 6-1: Cy Cn Thng (Limonia acidissimal), gi mt: 400, m s: 2886.

Mu 6-2: Cy Sam (Deeringia polys perma (Roxb) Amasathaceac), gi mt: 400, m s: 2887.

Mu 6-3: Cy Thng nha (Pinus merkusii Jungbrulsn et deviriese), gi mt: 400, m s: 2888

Mu 6-4: Cy Lc Vng (Barring tonia acutangula gaertn), gi mt: 4.000, m s: 2889.

Mu 6-5: Cy a bp (Ficus elastica Roxb), gi mt: 6.000, m s: 2890.

Mu 6-6: Cy Mai chiu thu (Wrightia Religiosa Hook.f), gi mt: 10.000, m s: 2891.

Blc 120: Cy S (Adencum Obesum (Forsk) Roem etschult), gi mt: 14.000.

Ngy pht hnh:      02.3.1998

Ho s trnh by:     Lnh Tun (Cng ty Tem)

S rng:            13

Khun kh tem:     32 x 43 mm v 43 x 32 mm

S tem in trn t:     25 tem

S lng in:         40.000 b

Khun kh Blc:     75 x 99 mm

FDC:              03 phong b

Khun kh FDC:    190 x 120 mm

 

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo),

in ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch