arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

Chim d Chu

M s b: 776

 

776a.jpg (27440 bytes)

Diu n ong

 

776b.jpg (32985 bytes)

ng ln

 

776c.jpg (29424 bytes)

Diu u nu

 

776d.jpg (29288 bytes)

Diu Nht Bn

776e.jpg (26508 bytes)

Diu Mp

776f.jpg (33164 bytes)

i bng my trng

        Chim d l loi chim n tht, sng vng rng ni cao v hoang mc cn ci cc nc Chu . Thc n ca chng ch yu l cn trng v cc loi ng vt nh. y l loi chim ln c m nhn, sc, khom, lng ca chng khng c mu sc sc s m ch yu l mu en v xm, loi chim ny khng hin lnh nh nhng loi chim khc. gii thiu v cc loi chim d sng Chu , Tng cc Bu in Vit Nam pht hnh b tem: "Chim d Chu ", gm 06 mu:

Mu 6 - 1: Diu n ong (Pernis apivorus), gi mt: 400, m s: 2900.

Mu 6 - 2: ng ln (Accipiter gentilis), gi mt: 400, m s: 2901.

Mu 6 - 3: Diu u nu (Spizaetus Ornatus), gi mt: 400, m s: 2902.

Mu 6 - 4: Diu Nht Bn (Buteobuteo), gi mt: 3.000, m s: 2903.

Mu 6 - 5: Diu Mp (Circus melanoleucos), gi mt: 5.000, m s: 2904.

Mu 6 - 6: i bng my trng (Haliaeetus albicilla), gi mt: 12.000, m s: 2905.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

S rng:

Khun kh tem:

Mi t in:

FDC :

Khun kh FDC:

04.5.1998

V Lng Nhi (Cng ty Tem)

13

37 x 37 mm

20 tem

02 phong b

190 x 120 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo),

in ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch