arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

Cp bng th gii World cup France _98

M s b: 779

 

779a.jpg (24179 bytes)

Chuyn bng

779b.jpg (26000 bytes)

St bng

779c.jpg (25618 bytes)

Tranh bng trn khng

            Bng l mt mn th thao c a chung v ph bin nht trn hnh tinh. Theo quy nh c 4 nm gii v ch bng th gii li din ra mt ln. Nm 1998, gii v ch bng th gii c t chc Php. Hng triu ngi trn hnh tinh ang hng v s kin ln lao ny. Nhng i tuyn bng ca cc quc gia ngy m luyn tp thi u ginh c chin thng trong vng u loi, n nay c 32 i c vo vng chung kt. Cp v ch cha bit s v ai nhng nhng trn u gay cn trn sn c, nhng pha tranh bng quyt lit, p mt thu ht hng triu ngi trn hnh tinh ny.

            k nim s kin th thao ln lao ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Cp bng th gii Worldcup France _#145;98", gm 03 mu:

Mu 3 - 1: Chuyn bng, gi mt: 400, m s: 2910.

Mu 3 - 2: St bng, gi mt: 5.000, m s: 2911.

Mu 3 - 3: Tranh bng trn khng, gi mt: 7.000, m s: 2912.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC :

Khun kh FDC:

10.6.1998

Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)

37 x 37 mm

13

20 tem

01 phong b

170 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo),

in ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch