arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

Ngy tem - in thoi c

M s b: 783

 

Ngy 10.3.1876, chic my in thoi u tin trn th gii ra i M do ng Alexander Graham Bell pht minh. S truyn dn ting ni qua my in thoi ca ng Alexander Graham Bell nh du mt bc pht trin, mt k nguyn mi v phng tin thng tin ca loi ngi.

783.JPG (3932 bytes)

T n nay, hn 120 nm tri qua, thng tin in thoi th gii pht trin mnh v tr thnh phng tin truyn thng ch yu ca con ngi trong vic truyn t, thng tin, giao lu tnh cm, trao i cng vic... trong mi quc gia cng nh trn c ton cu.

Nhn ngy truyn thng ca ngnh Bu in Vit nam (15.8.1945 - 15.8.1998), Tng cc Bu in pht hnh b tem: "Ngy tem - in thoi c" nh li s kin khi u ca nn thng tin lin lc.

B tem gm 01 mu, gi mt 400, m s: 2920. Mu tem v chic my in thoi c do ng Alexander Graham Bell pht minh nm 1876.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC:

Khun kh FDC:

15.8.1998

V Kim Lin (Cng ty Tem)

43 x 32 mm

13

25 tem

01 phong b

160 x 110 mm

Tem in p xt nhiu mu trn giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch