arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

150 nm tuyn ngn ca ng Cng sn

M s b: 772

 

Thng Chp nm 1847, Mc v ng Ghen, nhng ngi sng lp ra ch ngha Cng sn, vit tuyn ngn ca ng Cng sn ku gi nhng ngi V sn trn ton th gii on kt ng ln u tranh lt giai cp T sn bo v quyn li v cuc sng ca mnh. Thng Ging nm 1948, bn tuyn ngn c hon chnh v cng b trn ton th gii. Mc v ng Ghen cho rng s ra i ca ch ngha Cng sn l tt yu v a ra khu hiu ku gi " V sn tt c cc nc on kt li".

772.jpg (18858 bytes)

        Bn tuyn ngn ca ng Cng sn l si ch xuyn sut c qu trnh hot ng ca cc ng Cng sn trn ton th gii.

        Nm 1998, k nim 150 nm ra i Tuyn ngn ca ng Cng sn, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "150 nm Tuyn ngn ca ng Cng sn", gm 01 mu: "V sn tt c cc nc on kt li", gi mt: 400, m s: 2885.

        B tem miu t hnh nh hai Lnh t Mc v ng Ghen ang nhn v pha trc, pha di l c c cch iu thnh con s 150 v hnh tng ba lim vi dng ch vng "V sn tt c cc nc on kt li".

        Chn dung hai v Lnh t v ngn c tung bay lun nhc nh nhng ngi v sn trn ton th gii on kt u tranh v mt th gii tt p.

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng tem:

Mi t in:

03.02.1998

Trn Th Vinh (Trung tm Thng tin Bu in)

31 x 46 mm

13

25 tem

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch