arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

Lan Hi

M s b: 777

777a.gif (9630 bytes)

Lan hi Apl

777b.jpg (20948 bytes)

Lan hi Hlen

        Hoa Lan Vit Nam c ngun gc t hoa rng, chng c phn b nhiu ni trn c nc. Lan l mt trong s h c s lng chi nhiu nht trong h thc vt nc ta. y l nhng ngun gien qu cn tn ti cha c khai thc. H lan thng c chia thnh hai nhm: nhm phong lan v nhm a lan. Hoa lan thng trng lm cy cnh, y l loi cy cnh hin nay nhn dn ta ang rt a chung. gii thiu v mt s loi hoa lan c Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Lan Hi"gm 02 mu:

Mu 2 - 1: Lan hi Apl (Paphiopedilum Appletonianum (gower) Rolfe). Gi mt: 400, m s: 2906.

Loi lan ny thng sng ni Ngc Linh (Kon Tum), ni B p (Lm ng), ni Hn Giao (Khnh Ho), chng mc ri rc di tn rng rm c cy g, thng l g P mu, cao 1600 - 2200 mt.

Mu 2 - 2: Lan hi Hlen (Paphiopedilum Helenac Aver). Gi mt: 6.000, m s: 2907.

Vit Nam l ni u tin trn th gii pht hin loi Lan ny. y l loi Lan him thy, chng mc trn vch ni vi dng ng rng ni tnh Cao Bng, cao 800 - 900 mt. Loi ny c gi tr lm cnh cao, nht l dng lai to cc ging Lan hi nh, p khc.

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

S rng:

Khun kh tem:

S tem trn t:

FDC :

Khun kh FDC:

18.5.1998

Hong Thu Liu (Cng ty Tem)

13

37 x 37 mm

30 tem

01 phong b

166 x 105 mm

Tem in p xt nhiu mu trn giy tiu chun (c trng keo),

in ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch