arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

K nim Vua L Thnh Tng

M s b: 789

789.JPG (4421 bytes)

        L Thnh Tng tn tht l L T Thnh, hay L Ho, sinh nm 1442, mt nm 1497, qu thn Nh An, Huyn Lng Giang (nay l Huyn Thiu Ho), tnh Thanh Ho. ng ln ngi lc 18 tui, l i Vua th t ca nh Hu L, ng t xng l Thin Nam ng ch, (o Am ch nhn), l mt trong nhng ng Vua gi ngi lu nht trong lch s Vit Nam (38 nm). Thnh tu ni bt di triu ng l hon thnh ci cch kinh t, chnh tr, vn ho i vi quc gia i Vit. c bit l B lut Hng c ca ng l mt trong nhng b lut c nhiu im tin b trong lch s nc ta. ng l ngi ti cao hc rng, thng hiu nhiu mn hc thut, ng l mt nh th, nh vn ln li nhiu tc phm c gi tr trong kho tng vn ho Vit Nam.

        k nim Vua L Thnh Tng, Tng cc Bu in pht hnh b tem gm 01 mu: K nim Vua L Thnh Tng (1442 - 1497), gi mt: 400, m s: 2.934

        Mu tem v tng Vua L Thnh Tng, bn phi tem l cu th ni ting trch trong bi th "Ng ch" khc trn ni Bi th do L Thnh Tng lm bng ch Hn v c dch ra ting Vit "Mun thu tri Nam ni sng cn mi". Hoa vn chm trn tem l hnh con rng c ly t bia n th L Thnh Tng.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC:

Khun kh:

12.10.1998

Hong Thu Liu (Cng ty Tem)

43 x 32 mm

13

25 tem

01 phong b

165 x 105 mm

Tem in p xt nhiu mu trn loi giy tiu chun (c trng keo),

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch