arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

30 nm cuc tng tin cng Tt Mu Thn (1968-1998)

M s b: 770

 

Cch y trn 30 nm, ma xun nm 1968, qun v dn min Nam ng lot ni dy tn cng vo cc so huyt ca quc M v Ngy quyn Si Gn ginh chin thng vang di. Cuc tng tin cng Tt Mu Thn 1968 nh mt n quyt lit vo quc M v tay sai ca chng v c ghi vo trang s ho hng chng gic ngoi xm ca dn tc Vit Nam. Nm 1998, nhn k nim 30 nm s kin lch s ny,Tng cc Bu in pht hnh b tem "30 nm cuc tng tin cng Tt Mu Thn (1968-1998)", gm 01 mu "Ton thng t v ta", gi mt: 400, m s: 2881.

770.jpg (20009 bytes)

B tem v hnh tng cy sng, m tai bo, khn rn, nhng trang phc in hnh ca qun v dn min Nam trong nhng nm chng M, kt hp vi hnh tng s tin cng ng lot ca Qung Tr, Hu, Nng, Si Gn, nhng a danh gn lin vi cuc tin cng lch s Tt Mu Thn 1968. Pha trn con tem l con s 30 c cch iu bng mu xanh ho bnh vi cnh chim th hin t nc c ho bnh thng nht.

 

Ngy pht hnh:      30.01.1998

Ho s thit k:       Trn Th Vinh (Trung tm Thng tin Bu in)

Khun kh tem:      31 x 46 mm

S rng tem:         13

Mi t in:           25 tem

 

Tem in p st nhiu mu (c trng keo),

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch