arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

 

Trin lm tem th gii Italia _98 Milano

M s b: 787

 

Trin lm tem Italia _98 t chc ti thnh ph Milano t 23.10 n 01.11.1998. y l cuc trin lm ln t chc vi mc ch lm ni bt vai tr ca tem v cc vt phm bu chnh nh l bng chng trung thc v chnh tr, khoa hc cng ngh v tin hc, c trng ca th k 20.

787.JPG (20505 bytes)

        n thnh ph Milano, khng ai khng th bit n nh th Duomo, mt qun th kin trc ni ting ca c xy dng 501 nm (1386 - 1887) mi hon thnh. Nh th Duomo di 515 b (s o ca Anh), rng 305 b, cao 354 b, trn nh nh th c tng thnh Madonina bng vng nguyn cht. Nh th c 135 thp v 2245 tng ln nh khc nhau.

        gii thiu v mt qun th kin trc ni ting ca thnh ph Milano-Italia, ni t chc trin lm tem th gii Italia _98, Tng cc Bu in pht hnh b tem gm 01 blc v cnh nh th Duomo, gi mt: 16.000, m s: 787B

 

Ngy pht hnh:

Ha s thit k:

Khun kh blc:

S rng:

FDC:

Khun kh FDC:

06.10.1998

Lnh Tun (Cng ty Tem)

98 x 61 mm

13

01 phong b

200 x 110 mm

Tem in p xt nhiu mu,

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch