arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

300 nm Si Gn

Thnh ph H Ch Minh (1698-1998)

 

M s b: 775

775a.jpg (31083 bytes)

Thnh ph vi Bc H

775b.jpg (33578 bytes)

Cng nghip ho - hin i ho

Thnh ph Si Gn c khai sinh vo u nm 1698 do L Thnh Hu Nguyn Hu Cnh (1650 - 1700) theo lnh Cha Nguyn vo Gia nh t chc b my chnh quyn u tin cho vng t Nam B. Lc Si Gn c gi l Gia nh Thnh bao gm: Si Gn, Ch Ln, Gia nh v Thnh ph Bin Ho. Tn gi Si Gn c thay th cho Gia nh vo nhng nm Php thuc (1860 - 1954).

Tri qua 300 nm Si Gn - Thnh ph H Ch Minh ghi bao chin cng oanh lit, vit ln nhng trang s v vang cho dn tc trong cng cuc u tranh bo v T quc v xy dng T quc x hi ch ngha. Si Gn i vo lch s vi bao chin tch diu k. Nm 1976, sau khi nc nh thng nht, Si Gn c Quc hi quyt nh i tn l Thnh ph H Ch Minh. Nm 1998, k nim 300 nm Si Gn - Thnh ph H Ch Minh, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "300 nm Si Gn - Thnh ph H Ch Minh" gm 02 mu tem v mt blc.

Mu 1 - 1: Thnh ph vi Bc H, gi mt 400, m s 2898.

Mu tem th hin hnh nh Bc H ti i hi Tua vi hnh tng cng Nh Rng, ni Ngi ra i tm ng cu nc.

Mu 2 - 2: Cng nghip ho - hin i ho, gi mt: 5.000, m s 2899.

Mu tem th hin bc tng ng "Bc H vi thiu nhi" ca nh iu khc Dip Minh Chu (t trc U ban nhn dn Thnh ph H Ch Minh). Hnh nh pha sau bc tng khi qut ho v c ng nhng thnh tu ln m Thnh ph t c trong cng cuc xy dng v pht trin.

Mu blc tem: 300 nm Thnh ph, gi mt: 14.000, m s 775B.

Trn khi blc, chnh gia l hnh nh bc tng L Thnh Hu Nguyn Hu Cnh, ngi khai sinh ra Gia nh Thnh, tin thn ca Si Gn - Thnh ph H Ch Minh ngy nay. Pha trn l s thnh bt qui - Gia nh Kinh, pha di l bn Gia nh Ph; Hai bn nn m hnh tng thnh bt qui l cc a danh ni ting ca Si Gn xa v nay.

775Bloc.jpg (93402 bytes)

Ngy 30.4.1998 ti Trung tm Bu in Thnh ph H Ch Minh, Tng cc Bu in t chc pht hnh c bit b tem ny.

 

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

Khun kh blc:

FDC:

Khun kh FDC:

Du k nim

Trn Th Vinh (Trung tm Thng tin Bu in)

32 x 43 mm

13

25 tem

110 x 102 mm

02 phong b

200 x 110 mm

c s dng t ngy 30.4 n ht ngy 03.5.1998

Tem in p xt nhiu mu trn giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem mi    Vn ha X hi     Trang ch