arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

S tch H Gm

M s b: 788

788a.jpg (4988 bytes)

Vua L tr li gm thn

788b.jpg (4320 bytes)

Quang cnh n Ngc Sn

        H Gm trc kia c tn l h Lc Thu v nc h bn ma xanh ngt. Theo truyn thuyt vo th k XV Vua L Li sau khi nh ui gic Minh xm lc ginh li giang sn i Vit, mt hm Vua ng thuyn Rng do mt trn h trc khung thnh Thng Long, c Long Qun sai Ra Vng ln ly li thanh gm m c Long Qun cho mn, cng t y h Lc Thu c gi l h Gm hay h Hon Kim.

        H Gm c din tch khong 15 ha, l mt di tch lch s, mt qun th vn ho, mt cnh p nm gia trung tm th H Ni. Ra h Gm vn cn tn ti n ngy nay v l loi ra ln nht nc ta, hng nm ra vn ni ln vi ba ln v s tch h Gm vn mi mi c lu truyn trong dn gian, nht l i vi ngi H Ni.

        ghi nh v s tch lch s ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "S tch H Gm", gm 02 mu:

Mu 2 - 1: Vua L tr li gm thn, gi mt: 400, m s: 2.932

Mu 2 - 2: Quang cnh n Ngc Sn, gi mt: 400, m s: 2.933

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC:

Khun kh:

10.10.1998

Trnh Quc Th

31 x 46 mm

13

25 tem

01 phong b

190 x 120 mm

Tem in p xt nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo),

ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch