arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

 

Tem Vit Nam pht hnh nm 1998

 

  1. Tem ph thng (hng th cng m ngh)

  2. Tt Mu Dn

  3. 30 nm cuc tng tin cng Tt Mu Thn

  4. Phong cnh min Trung Vit Nam

  5. 150 nm tuyn ngn ca ng Cng sn

  6. Cy cnh Vit Nam

  7. Quan m Th Knh

  8. 300 nm Si Gn - Thnh ph H Ch Minh (1698-1998)

  9. Chim d Chu

10. Lan Hi

11. V tr em Vit Nam

12. Cp bng th gii World cup France '98

13. iu khc c Vit Nam - thi Trn

14. i hi th thao Chu ln th 13 (ASIAD '13)

15. Nm quc t v i dng - 1998

16. Ngy tem - in thoi c

17. K nim 110 nm ngy sinh Ch Tch Tn c Thng

18. Bm m

19. Tranh ca Danh ha T Bch Thch

20. Trin lm tem th gii Italia '98 Milano

21. S tch H Gm

22. K nim Vua L Thnh Tng

23. Cho mng i hi cng on Vit Nam ln th VIII

24.K nim 396 nm Quy Nhn v 100 nm thnh ph tnh l Bnh nh

25. K nim 90 nm trng Bi - Chu Vn An

26. Hi ngh cp cao ASEAN ln th VI

27. K nim 40 nm cch mng Cu Ba thng li

 

Tem pht hnh nm 1999, 2000, 2001

Vn ha X
hi     Trang ch