arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

V tr em Vit Nam

M s b: 778

778a.jpg (32778 bytes)

Quyn tr em c hc hnh

778b.jpg (31827 bytes)

Quyn tr em c vui chi

        Vit Nam l nc u tin Chu v nc th hai trn th gii ph chun cng c v quyn tr em. Trong 6 nm qua, nh nc Vit Nam lm c rt nhiu vic cho tr em nh: lp "Hi ng bo tr qu bo tr tr em Vit Nam" do Ph Ch tch nc Nguyn Th Bnh lm Ch tch Hi. Qu ny c s dng cho mt s chng trnh nhn o quan trng nh: "V hng ngn n ci" (phu thut cho tr em b khe h mi, vm ming); cp hc bng cho con thng binh, lit s v tr em hiu hc, hc gii; h tr cho mt s Trung tm khm, cha bnh min ph cho tr em ngho; V chng trnh "nh mt tr th" (cha cho tr em b m lo, gip cc chu b d tt, nn nhn ca chin tranh...). Ngoi ra, Nh nc cn quan tm xy dng cc khu vui chi ngoi tri, cc Nh vn ho cho thiu nhi, cc trng hc cho con em cc dn tc min ni v nhng vng ngho i.

        ni ln s quan tm ca ng v Nh nc ta i vi tr em, th h tng lai ca t nc, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "V tr em Vit Nam", gm 02 mu:

Mu 2 - 1: Quyn tr em c hc hnh, ni v quyn c i hc ca tr em, gi mt: 400, m s: 2908.

Mu 2 - 2: Quyn tr em c vui chi, ni v quyn c vui chi gii tr ca tr em, gi mt: 5.000, m s: 2909.

        Hai mu tem ny th hin li hai bc tranh ca hai em Nguyn Trm (Hi Phng) v V Th Tuyt Nhung (H ng - H Ty), t gii trong cuc thi: "Tr em hm nay, th gii ngy mai" do UNICEF t chc cho thiu nhi Vit Nam nm 1997.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng tem:

Mi t in:

FDC:

Khun kh FDC:

01.6.1998

Lnh Tun (Cng ty Tem)

37 x 37 mm

13

20 tem

01 phong b

170 x105 mm

Tem in p st nhiu mu (c v khng keo),

ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch