arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

iu khc c

Vit Nam - thi Trn

 

M s b: 780

780a.jpg (30586 bytes)

Hnh Rng trn b tam th

 

780b.jpg (34088 bytes)

Hnh Tin n mnh chim

 

780c.jpg (34019 bytes)

Hnh sng t sng nc

780d.jpg (31773 bytes)

Hnh Tin n dng hoa

780e.jpg (34117 bytes)

Hnh ngi qu to sen

        iu khc c Vit Nam (thi Trn) tn ti v pht trin trn t nc i Vit xa trong khong thi gian t th k XIII n th k XIV. Di triu nh Trn, t nc pht trin mnh, nhn dn v triu nh ho hp trong kh th i ln vi mt ch t lp, t cng mnh m, tinh thn thng v cao p thng qua nn m thut ni chung, iu khc ni ring. Trong nhng nm qua, qua cng tc nghin cu v kho st, chng ta pht hin c mt s lng khng nhiu nhng tc phm iu khc ca thi Trn, hu nh chng u gn b cht ch vi nhng cng trnh kin trc ng thi, l nhng pho tng , nhng mng ph iu, nhng hnh chm khc thuc cc lng m ca Vua Cha, cc thnh quch qun s, cc cha thp tn gio.

gii thiu v nn iu khc Vit Nam thi Trn, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "iu khc c Vit Nam - Thi Trn", gm 05 mu:

Mu 5 - 1: Hnh Rng trn b tam th, gi mt: 400, m s: 2913, thuc cha Bi Kh - Thanh Oai - H Ty. Mu tem th hin hnh tng con Rng ca thi Trn khc vi thi L, n mang phong cch kho mnh, r rng. Hnh Rng trong t th u ngng cao ui vt ln tri, thn hnh c chm ni cao hin r rng hnh khi trn ln, ui mp dn, nhng khc un nh nhng, mm do, nhng rt uy nghi v mnh m .

Mu 5 - 2: Hnh Tin n mnh chim, gi mt: 400, m s: 2914, thuc cha Thi Lc - Vn Lm - Hng Yn. y l hnh tng thn thoi, mang phong cch th hin trang tr c tn l "Con kin na ri".

Mu 5 - 3: Hnh sng t sng nc, gi mt: 1.000, m s: 2915, thuc cha Thy - Thanh Oai - H Ty. y l hnh chm khc lng ngai (gh) mang nhiu hnh dng nh hoa l, sng nc, u Rng hnh th cn i, rn ri, kho khon.

Mu 5 - 4: Hnh Tin n dng hoa, gi mt 8.000, m s: 2916, thuc cha Hang - Lc Yn - Yn Bi. Mu tem th hin hnh ph iu trn gch nung, mang m nt dn gian huyn thoi.

Mu 5 - 5: Hnh ngi qu to sen, gi mt: 9.000, m s: 2917, thuc cha Thi Lc - Vn Lm - Hng Yn. Mu tem th hin hnh ph iu (g) xut hin trn nhng tr u ca nh cha. Ngh thut mang tnh dn gian, hnh thc kho mnh, vng chc.

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

Mi t in:

FDC:

Khun kh FDC:

15.6.1998

V Kim Lin (Cng ty Tem)

37 x 37 mm

20 tem

02 phong b

170 x 100 mm

Tem in p st nhiu mu (c v khng keo),

in ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch