arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

Tem ph thng

(hng th cng m ngh)

 

M s b: 768

768a.jpg (20518 bytes)

n bn tre an

 

768b.jpg (24649 bytes)

a tre an

 

768c.jpg (22137 bytes)

Gi an hnh chim

768d.jpg (22126 bytes)

Gi an hnh hu

768e.jpg (20188 bytes)

Ln sn du

        Th cng m ngh l mt ngh truyn thng ca nhn dn Vit Nam. Vi s thng minh sng to, kt hp vi i bn tay kho lo ti hoa, bng nhng nguyn vt liu sn c khp mi ni trn t nc Vit Nam, nhn dn ta an kt to thnh nhng sn phm th cng m ngh c thm m v c tnh s dng cao. y l mt hng c nhiu ngi a chung v n va nh, p, bn li phong ph v a dng v kiu cch, hnh thc v th loi.

        Trong thi k t nc i mi, i sng nhn dn nng cao, nhu cu dng hng p

khng ch nhng k thut hin i m c nhng th cng c truyn. iu to cho hng th cng m ngh ca ta pht trin. Nhng b bn gh chm khm, nhng tm th cm, tranh khm, nhng trang sc, nhng mt hng lu nim, nhng hng my tre an th cng... rt c khch hng a chung, nht l khch nc ngoi. c bit hng my tre an c xut khu ra nhiu nc trn th gii.

        gii thiu mt s mt hng th cng m ngh my tre an truyn thng ca Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem ph thng "My tre an th cng"gm 05 mu:

Mu 5 - 1: n bn tre an, gi mt: 400, m s: 2874

Mu 5 - 2: a tre an, gi mt: 400, m s: 2875

Mu 5 - 3: Gi an hnh chim, gi mt: 400, m s: 2876

Mu 5 - 4: Gi an hnh hu, gi mt: 400, m s: 2877

Mu 5 - 5: Ln sn du, gi mt: 2.000, m s: 2878

         

Ngy pht hnh:

Ha s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

01.01.1998

Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)

37 x 27 mm

13

30 tem

Tem in p xt nhiu mu trn giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip in Tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch