arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1998

K nim 396 nm Quy Nhn

v 100 nm thnh ph tnh l Bnh nh

 

M s: 791

791.JPG (5218 bytes)

        Bnh nh l mt tnh duyn hi min Trung Vit Nam, c din tch 6076 km2, dn s gn 1,5 triu ngi, c 10 huyn v mt thnh ph l thnh ph Quy Nhn.

        Quy Nhn c thnh lp nm 1602 di triu Cha Nguyn Hong. Vo na sau th k XIX, thc dn Php nhn ra v tr chin lc ca Quy Nhn i vi vic khai thc thuc a lu di min Trung v Ty Nguyn nn u t xy dng bn cng, m ng t, xy dng h thng chiu sng, c s, nh my, khch sn, cng trnh cng cng, nc sch th...Ngay t lc by gi, Quy Nhn nh l mt th sm ut. Ngy 20.10.1898, C Mt Vin triu nh Hu trnh ln Hong Thnh Thi d n thnh lp Th X Quy Nhn. T Quy Nhn tr thnh trung tm chnh tr, kinh t, vn ho ca Bnh nh.

        Nm 1998 Quy Nhn c thnh lp 396 nm v tr thnh thnh ph tnh l ca Bnh nh trn 100 nm. k nim s kin ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem: "K nim 396 nm Quy Nhn v 100 nm thnh ph tnh l Bnh nh", gm 1 mu, gi mt 400, m s 2.936. B tem th hin hnh nh tng i Vua Quang Trung trung tm thnh ph Quy Nhn, ngi anh hng dn tc ca Vit Nam th k XVIII v hnh nh cng, bi bin Quy Nhn.

        Ngy 20.10.1998, Tng cc Bu in t chc pht hnh c bit b tem ny ti Nh Thiu nhi thnh ph Quy Nhn.

 

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC:

Khun kh FDC:

Lnh Tun (Cng ty Tem)

46 x31 mm

13

25 tem

1 phong b

170 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip in tem Bu in, thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1998    Vn ha X hi     Trang ch