th gii k diu ca Tem th
Tem Vit Nam nm 1999

o di ph n Vit Nam
M s: 814

     Chic o di ph n Vit Nam ra i t rt lu v c ph n Vit Nam s dng ph bin khp Bc - Trung - Nam. Chic o di xa thng may bng vi mng, mm, mu sc thng ti, xm... nhng ni bt bi nt to dng c o trong tng ng kim, mi ch n cc ng ln cong lun m st thn hnh ca ngi ph n v lm tn vinh thm ci v p vn d tri ban tng ring cho ch em.

     Ngy nay, theo thi trang - chic o di ph n c s dng nhiu cht liu vi vi nhiu mu sc khc nhau, nhng c bn vn gi c dng v truyn thng v c ch em a chung. Trn ging ng, trong quy giao dch nh hng, khch sn, trn ng ph hay trong ngy vui, ngy l hi... u cng c hnh nh tuyt vi ca chic o di mm mi, tht tha tung bay a vui vi gi. Chic o di ca ph n Vit Nam t lu c nhiu ngi nc ngoi bit n v coi nh l biu tng ca Ph n Vit Nam.

     Ngy 10.10.1999, Tng cc Bu in pht hnh b tem "o di ph n Vit Nam" gii thiu mt s mu o di hin ang c a chung. B tem gm 3 mu:Mu 3-1:
o di th cm


Mu 3-2:
o di nhung gm


Mu 3-3:
o di voan hoa

Ho s thit k : V Lng Nhi (Cng ty Tem)
S rng : 13
Khun kh tem : 31 x 46 (mm)
Mi t in : 20 tem FDC : 1 phong b
Khun kh FDC : 170 x 110 mm
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng trng keo)
ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh


Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch