arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Bch Tuc

M s: 802

     Bch tuc l loi ng vt bin, thuc nhm chn u c 8 tay dng bt mi. Bch tuc di chuyn bng cch ht nc vo khoang bng ri phun ra pha u thnh p lc y ton thn di chuyn v pha sau.

4 - 1:

Bch tuc O.Gibertianus,

 

gi mt 400,

m s: 2966

802a.jpg (22078 bytes)

 

     Thc n ca bch tuc ch yu l c, s, c nh v sng di y bin ni vng san h c nhiu ct, si. Khi gp nguy him chng phun ra cht c mu mc en d dng trn thot.

4 - 2:

Bch tuc P.Catenulata,

 

gi mt 400,

m s: 2967

802b.jpg (22529 bytes)

 

     Nhn dp trin lm tem th gii IBRA '99 t chc ti c thng 04.1999, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Bch tuc" gm 4 mu gii thiu 4 loi bch tuc tiu biu trong nhiu loi bch tuc c bin Vit Nam.

4 - 3:

Bch tuc P.Yendoi,

 

gi mt 4.000,

m s: 2968

802c.jpg (23582 bytes)

 

4 - 4:

Bch tuc O.Vulgaris,

 

gi mt 12.000,

m s: 2969

802d.jpg (23110 bytes)

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:     

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

Khun kh FDC:

20.04.1999

Lnh Tun (Cng ty Tem)

37 x 37mm

13

20 tem

170 x 110mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo)

ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch