arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Chim g kin vn quc gia Bch M

M s: 805

     Vn quc gia Bch M l mt trong nhng vn quc gia ni ting ca Vit Nam, c thnh lp nm 1986, n nm 1991 c cng nhn l vn quc gia. Vn nm pha Bc cui dy Trng Sn, l eo ko di t bin ng n gip Lo, thuc huyn Ph Lc, Tnh Tha Thin Hu. Vn c din tch hn 22 ngn m2, vi cao 1.444 mt. Vn bo v nhiu loi ng, thc vt qu him ca Vit Nam. gii thiu v cc loi chim g kin, c vn quc gia Bch M, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Chim g kin vn quc gia Bch M", gm 4 mu:

4-1: Chim g kin (Chrysocolaptes lucidus), gi mt 400, m s: 2.974

4-2: Chim g kin (Picumnus innominatus), gi mt 1.000, m s: 2.975

4-3: Chim g kin (Picus rabieri), gi mt 3.000, m s: 2.976

4-4: Chim g kin (Blythipicus pyrrhotis), gi mt 13.000, m s: 2.977

 

805a.jpg (30033 bytes)

Chrysocolaptes lucidus

 

805b.jpg (29936 bytes)

Picumnus innominatus

805c.jpg (29985 bytes)

Picus rabieri

805d.jpg (29051 bytes)

Blythipicus pyrrhotis

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:     

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

Khun kh FDC:

18.5.1999

Lnh Tun (Cng ty Tem)

32 x 43 mm

13

25 tem

170 x 110mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo)

ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch