th gii k diu ca Tem th
Tem Vit Nam nm 1999

L hi Chi tru
M s: 813

     Hi chi tru xa c nhiu vng, nhiu a phng t Bc n Nam. c bit l Sn - Hi Phng v Phong Chu - Ph Th. Sau pht trin mnh v tr thnh l hi dn gian c o.

     Hi chi tru cc a phng thng c t chc vo ma xun (thng 2 L) v ma thu (thng 8 L).

     Khng kh ca nhng ngy l hi tht no nhit. Gia rng c x mu sc l ting trng, ting h reo ca hng ngn, hng vn ngi chng kin cuc sc ca tng cp tru. Nim vui cng nhn ln cng ting trng, ting reo h khi mt "ng Tru" no mnh, nhanh c ming nh him hc qut ng i phng.

     Sc cun ht ca l hi d lm cho nhiu ngi qun n, qun c mt mi.

     L hi khng ch chi tru m cn c t chc km theo mt s nghi l khc (tu theo phong tc tp qun ca a phng) nh "t thn", "cu an" mang nim tm linh ca ngi Vit xa.

     L hi chi tru l nt p vn ho truyn thng, l mt trong hn 60 l hi dn gian Vit Nam. gii thiu v l hi truyn thng ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem "L hi chi tru", gm 2 mu, th hin theo phong cch dn gian:Mu 2-1:
Th qu ly cng


Mu 2-2:
Th u trng bng

Ngy pht hnh : 15.09.1999
Ho s thit k : Hong Thu Liu (Cng ty Tem)
S rng : 13
Khun kh tem : 43 x 32 (mm)
Mi t in : 20 tem
FDC : 1 phong b, khun kh: 175 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng trng keo) ti X nghip in tem B-u in Thnh ph H Ch Minh

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch