arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Diu

M s: 797

 

797a.jpg (25095 bytes)

Diu i bng

797b.jpg (20857 bytes)

Diu so

797c.jpg (21823 bytes)

Diu chim Cng

Th diu l mt tr chi mang tnh vn ho v ngh thut c t ngn i nay Vit Nam. Cnh diu so vi vu bay ling nhng m trng ng qu, nhng ting h reo ca bn tr cng vi cnh diu no gi ca chiu h gi li bao k nim xa xa ca mt thi th u qua i vi mi ngi. Lm diu l mt ngh thut. c nhng con diu p, bay cao ngi ngh nhn lm diu lun c tr tng tng cao, thit k nhiu loi mu m, kiu dng, kch c phc v nhiu i tng khc nhau. Diu Vit Nam rt da dng, phong ph v kiu cch v mang m sc thi dn tc. gii thiu v cc loi diu ca Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Diu" gm 3 mu:

Mu 3-1: Diu i bng

gi mt 400, m s: 2.947, do ngh nhn Hu sng to. Diu ging hnh chim i bng, mt loi chim tng trng cho sc mnh trn cao.

Mu 3-2: Diu so

gi mt 5.000, m s: 2.948, loi ny rt ph bin ng bng Bc b, c gn trn mnh cy so tre, pht ra m thanh du dng khi bay cao.

Mu 3-3: Diu chim Cng

gi mt 7.000, m s: 2.949, hnh ging chim Cng c mu sc rc r.

 

Ho s thit k:

Ngy pht hnh:

S rng:

Khun kh tem:

Mi t in:

Hong Thu Liu (Cng ty Tem)

16.02.1999

13

32 x 43 mm

25 tem

Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng trng keo)

ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch