th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999
iu khc c Vit Nam (thi L)
M s: 809

   iu khc c Vit Nam (thi L) tn ti v pht trin trong khong thi gian t th k XV n th k XVIII, c chia lm hai thi k: L s (14281527) v L Trung hng (15331789). Thi L Trung hng iu khc pht trin kh rc r, phong ph v ni dung, a dng v kiu dng, mang tnh cht trang tr, tp trung ch yu cc nh, n, cha. Cc mu hnh th hin cc cnh sinh hot i thng ca ngi dn cc lng qu Vit Nam, ngh thut iu khc mang tnh dn gian m nt dn tc. Cc tc phm chm khc c th hin trnh kh cao, ng nt tinh t, sinh ng mang c sc ring ca nn iu khc g.

    gii thiu v nn iu khc Vit Nam (thi L), Tng cc Bu in pht hnh b tem "iu khc c Vit Nam (thi L) gm 5 mu:

Mu 5-1:
Ngi nh h (chm g)
nh Chy, H Nam

Mu 5-2:
Chim phng (chm g)
Cha Bt Thp - Bc Ninh

Mu 5-5:
Rng thm bc ()
in Knh Thin - H Ni


Mu 5-3:
nh c (chm g)
nh Ngc Canh - Vnh Phc

Mu 5-4:
M phu (chm g)
nh Quang Phc - H Ty
Ngy pht hnh: 01.07.1999
Ho s thit k: V Kim Lin (Cty Tem)
Khun kh tem: 32 x 43 mm
S rng: 13
Mi t in: 20 tem
Khun kh FDC: 170 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo) ti X nghip In tem Bu in thnh ph H Ch Minh


Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch