th gii k diu ca Tem th
Tem Vit Nam nm 1999

ua thuyn
M s: 812

     ua thuyn l mn th thao dn tc v t lu tr thnh mt l hi dn gian Vit Nam.;
     L hi ua thuyn dn gian c t chc hng nm nhiu a phng, khp ba min Bc - Trung - Nam. Do phong tc tp qun ca a phng nn l hi ua thuyn mi ni c nt khc nhau.
     ua thuyn ngoi hnh thc ua ti v sc lc cn lin quan n nhiu nghi l Cu phc, Cu sc kho, Cu ma thun gi ho, em li an khang, thnh vng.
     L hi ua thuyn cng cc l hi khc to nn mt phn bn sc vn ho Vit Nam. gii thiu v l hi truyn thng ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem "ua thuyn" gm 3 mu:


Mu 3-1:
ua thuyn min Bc


Mu 3-2:
ua thuyn min Trung


Mu 3-3:
ua thuyn min Nam

Ngy pht hnh : 10.09.1999
Ho s thit k : V Lng Nhi (Cng ty Tem)
S rng : 13
Khun kh tem : 46 x 31 (mm)
Mi t in : 20 tem
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng trng keo) ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh


Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch