th gii k diu ca Tem th
Tem Vit Nam nm 1999

Phong cnh Trung Quc
M s: 811

     Trung Quc, mt nc t rng, ngi ng thuc Chu , l nc c nhiu di tch vn ho, lch s v phong cnh p ni ting, hng nm thu ht hng triu khch du lch nc ngoi n tham quan. Phong cnh Trung Quc ni ting thng l cnh sn thu hu tnh, ni non hng v v nhng thng cnh tuyt tc v s kt hp gia thin nhin v bn tay to dng ca con ngi. gii thiu v cnh p ca Trung Quc, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Phong cnh Trung Quc", gm 4 mu v 1 blc.
Mu 4-1: Gi mt 400

Vn Th Sn, Di Ho Vin (thuc thnh ph Bc Kinh)
y l mt cng trnh do con ngi to dng, m phng ging nh phong cnh thin nhin.
Mu 4-2: Gi mt 1.000

Hong Sn (thuc tnh An Huy)
L mt danh lam thng cnh ca thin nhin vi cnh ni non hng v.
Mu 4-3: Gi mt 2.000

Bng Lai Cp (thuc tnh Sn ng)
Mu 4-4: Gi mt 3.000

Di Ho Vin (thuc Bc Kinh)
Blc: Gi mt 14.000

Vn L Trng Thnh (Bc Kinh)
L mt cng trnh kin trc ni ting, mt trong nhng k quan th gii.
Ngy pht hnh: 16.08.1999
Ho s thit k: V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun kh tem: 43 x 32mm
S rng: 13
Mi t in: 20 tem
FDC: 2 phong b, khun kh 180 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun, c v khng keo ti X nghip In tem Bu in thnh ph H Ch Minh


Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch