th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999
Kin trc Vit Nam cui th k XIX u th k XX
M s: 807

   Cc cng trnh kin trc xy dng Vit Nam thi thuc Php vo cui th k XIX, u th k XX, l nhng tc phm ngh thut c o, p bi s hp l hi ho v cch b tr, trang tr ni, ngoi tht, v tr ca cng trnh. y l nhng cng trnh c bo tn, tn to, gn gi nh mt di sn vn ho qu, nh du mt thi k lch s ca dn tc Vit Nam.
    gii thiu v cc cng trnh kin trc tiu biu cui th k XIX, u th k XX, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Kin trc Vit Nam cui th k XIX u th k XX", gm 3 mu v 1 blc.
Mu 3-1: Gi mt 400

Bc b ph (H Ni)
Ngh thut kin trc ca cng trnh theo phong cch vn ho Phc hng, mi snh c s dng cht liu thp theo hnh cnh chun.
Mu 3-2: Gi mt 400

Bo tng lch s (Thnh ph H Ch Minh)
c xy dng t nm 1929, theo phong cch kin trc ng Dng do kin trc s ngi Php De Laval thit k. Cng trnh nh mt hnh bt gic vn cao, gia to nh c nhng ca thong, mi che, con sn, trang tr rt giu tnh truyn thng.
Mu 3-3: Gi mt 12.000

Nh th c B (Thnh ph H Ch Minh)
Cn c tn Vng cung Thnh ng Si Gn, do kin trc s Bourard thit k v c khi cng xy dng nm 1877, hon thnh vo nm 1880, n nm 1894 xy dng thm 2 thp nhn 2 bn, ta nh nh th Notre Dame Pari (Php). Tri qua hng chc nm cng trnh vn gi mu ti nguyn ca loi gch c bit c mang t Php sang.
Ngy pht hnh: 10.06.1999
Ho s thit k: Hong Thy Liu (Cng ty Tem)
Khun kh tem: 46 x 31mm
S rng: 13
Mi t in: 25 tem
FDC: 1 phong b, khun kh 175 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun c v khng keo ti X nghip In tem Bu in thnh ph H Ch Minh


Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch