arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Mt n Tung

M s: 801

 

        Tung mt loi hnh ngh thut c o ca nn sn khu Vit Nam. Qua nhng tch c, ngh thut tung li trong lng ngi nhng suy ngm su sc. Trong ngh thut tung, ho trang chim v tr quan trng trong vic th hin tnh cch nhn vt, nht l b mt. gii thiu tip v cc loi "Mt n tung" ca min Trung, mt dng tung chnh thng ca Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem th 2 gm 6 mu:

 

Mu 6-1:

Gi mt: 400 ng

M s: 2.960

Thi s Vn Trng,

mt tng gii, vn v song ton

801a.jpg (17282 bytes)

Mu 6-2:

Gi mt: 1.000 ng

M s: 2.961

Hong Phi H

mt trung qun (loi kp )

trong v "Hong Phi H qu gii bi quan"

801b.jpg (16909 bytes)

Mu 6-3:

Gi mt: 2.000 ng

M s: 2.962

Chu Thng

trong v "Quan cng hi c thnh"

mt nhn vt anh hng c ti

v trung thnh nhng sng n dt

(loi kp en)

801c.jpg (17613 bytes)

Mu 6-4:

Gi mt: 5.000 ng

M s: 2.963

Tit Cng

mt tng gii trung qun

801d.jpg (17067 bytes)

Mu 6-5:

Gi mt: 6.000 ng

M s: 2.964

Mao t (phn din),

nhn vt h, nht gan

trong v "Sn Hu"

801e.jpg (19736 bytes)

Mu 6-6:

Gi mt: 10.000 ng

M s: 2.965

Trn Lng,

nhn vt phn din (loi nnh thn c nh)

trong v tung lch s "Trn Bnh Trng"

801f.jpg (17899 bytes)

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC:

16-04-1999

Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)

37 x 37 mm

13

20 tem

2 phong b, khun kh FDC 170 x 110 mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo),

ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch