arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Phong cnh Min Nam

M s: 803

 

803a.jpg (21198 bytes)

t Mi

803b.jpg (20491 bytes)

Hn Ph T

803c.jpg (23341 bytes)

Thp c Vnh Hng

        Min Nam Vit Nam vng t c nhiu di tch vn ho, lch s v danh thng cnh p ni ting, thu ht nhiu khch du lch n tham quan, vn cnh. gii thiu v nhng phong cnh c trng tiu biu ca ba tnh ven bin cc nam T quc, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Phong cnh min Nam", gm 3 mu:

3-1: Gi 400, m s 2970.

t Mi,

mt a danh ni ting va mang ngha lch s,

va l thng cnh c o thuc tnh C Mau

3-2: Gi mt 400, m s 2971.

Hn Ph T l mt cnh p ni ting ca tnh Kin Giang

3-3: Gi mt 12.000, m s 1972.

Thp c Vnh Hng thuc di tch vn ho c Eo,

c xy dng bng gch nung mu ,

cao khong 9,5 mt, rng khong gn 4 mt

nm trn vng t cao thuc x Vnh Hng tnh Bc Liu

 

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:     

Khun kh tem:

S rng:

Khun kh FDC:

04.5.1999

V Kim Lin (Cng ty Tem)

43 x 32 mm

13

1 phong b, khun kh 170 x 110mm

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun c v khng keo,

ti X nghip In tem Bu in thnh ph H Ch Minh

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch