arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Ngy th gii phng chng ma ty

M s: 800

       Ma tu, mt t nn x hi ang ngy cng lan rng ti tt c cc nc trn th gii. N l him ho ca x hi, gy nh hng xu n pht trin kinh t, an ton x hi, bng hoi o c truyn thng, ph v hnh phc gia nh, lm nh hng n ni ging v s tn vong ca dn tc. c bit, li hu qu nghim trng cho th h mai sau. Vi tc hi , nh nc ta c nhiu Ngh nh, Ch th, Ngh quyt v vn ny. Hng ng ngy th gii phng chng ma tu 26.06.1999, ngy 28.11.1998, Th Tng Chnh ph c cng vn 1411/CP v m t cao im vn ng phng chng ma tu.

800.jpg (25905 bytes)

        Chng t nn ma tu l mi quan tm lo lng ca ton x hi. Mi c nhn, gia nh, c quan, on th v mi quc gia u phi c trch nhim kin quyt u tranh chng t nn ny, bng mi bin php: tuyn truyn, vn ng, gio dc, x l hnh chnh, php lut.   

        Nhn ngy th gii phng chng ma tu, Tng cc Bu in phi hp vi U ban quc gia phng chng ma tu, pht hnh b tem "Ngy th gii phng chng ma tu", gm 01 mu, gi mt 400, m s: 2.959

        Ton b ni dung tem c th hin nh mt tng th ca x hi. Phn ln pha phi con tem l hnh nh mt gia nh nh vi nh my to khi, bn cnh l nhng to nh cao tng v cnh ng la xanh ni s phn vinh ca x hi, c bao quanh bng mt ng vin . Pha tri con tem l hnh nh bng hoa thuc phin ln ngc vi nhng bnh H r in v kim tim ma tu. Ton b phn ny c th hin trn nn en. Gia hai khi tem l mt bn tay ln ang y li khi en ma tu ra khi x hi.

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:     

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

08.4.1999

Lnh Tun (Cng ty Tem)

46 x 31 mm

13

25 tem

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c v khng keo),

ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch