arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Tt K Mo

M s: 796

796a.jpg (22530 bytes)

Ngy tt Mo i sm hoa o

796b.jpg (22572 bytes)

Ngy xun l hi, 2 mo u vt

        Theo phong tc c truyn ca ngi ng, mt gip c 12 nm, ng vi 12 con vt. Khi u l T (nm con chut), kt thc l Hi (nm con ln). n cho nm K Mo (nm con Mo) 1999 v p ng nhu cu chi tem v s dng tem trong v ngoi nc, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Tt K Mo". Tem v hnh nh con Mo, mt con vt thng minh, nhanh nhn, rt gn gi vi con ngi, Mo c nui va bt chut va l ng vt cnh trong nh nn c con ngi yu qu. B tem gm 2 mu v 1 blc v cnh sinh hot ca gia nh nh Mo trong nhng ngy tt tht m m, vui vy v hnh phc.

Mu 2-1:     gi mt: 400, m s: 2.945.

            Ngy tt Mo i sm hoa o,

Mu 2-2:     gi mt 8.000, m s: 2.946.

            Ngy xun l hi, 2 mo u vt

Blc:         gi mt: 13.000, m s: 796B.

            Mo m nm lim dim ng, bn cnh l 2 mo con ang vn qu bng,

            cnh thanh bnh hnh phc

 

796bloc.jpg (48345 bytes)

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

Khun kh blc:

S rng:

Mi t in:

FDC :

Khun kh FDC:

06.01.1999

Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)

37 x 37 mm

92 x 65 mm

13

20 tem

2 phong b

180 x 110 mm

 

Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip In tem Bu in, thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch