th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

K nim 200 nm sinh Nguyn Vn Siu
(1799-1999)


M s: 816

   Nguyn Vn Siu t l Tn Bang, hiu Phng nh sinh nm 1799, mt nm 1872, qu lng Kim L, huyn Thanh Tr, H Ni. Thu nh, t cht thng minh, 20 tui ni ting hay ch, 26 tui Nguyn H Ni nhng khng ra lm quan m nh c sch v dy tr. ng kt thn vi Cao B Qut mt nh vn ni ting thi . Tn tui ca hai ngi gn lin vi nhau trong nim tn knh ca mi ngi v ti v nhn phm vi li ca tng "Thn Siu - Thnh Qut".

   Nm 1838 Ph bng lc 39 tui, lm quan to Hn Lm, gi chc Kim tho, ri qua cc chc Ch s B l, Th ging hc s...Nm 1849, ng lm Ph s i Trung Quc, khi v c thng Hc s Vin Tp hin, ri lm n st H Tnh, n st Hng Yn. Nm 1854, ng dng s iu trn nhiu vic nhng triu nh b qua khng xem xt, ng s t chc v qu vui vi vic dy hc v son sch.

   Nguyn Vn Siu l mt hc gi uyn bc, vit nhiu trn vn trang sch bao gm nhiu th loi: Vn hc, s hc, a l, trit hc v sng tc nhiu tc phm. V nghin cu, ng l hc gi nghim tc, thn trng, c phng php khoa hc, c nhiu pht hin qu. Vn chng th ho mi, cng cp m ti, sc m tinh t, nghim m c tnh.

   Nguyn Vn Siu cn l mt nh gio dc ni ting, o to c nhiu th h hc tr, ng cng Tn Trai lng Nh Kh lp Hi hng thin ng ra xy n Ngc Sn h Hon Kim, xy i Nghin, dng Thp Bt lp trn Ba nh.

   ng xng ng l mt danh nhn vn ho ca t nc th k 19.

    k nim 200 nm sinh ca ng, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 200 nm sinh Nguyn Vn Siu (1799 - 1999)".

   Hnh nh trn tem l chn dung Nguyn Vn Siu (Tng ti nh th T h ca ng Kim L, Kim Giang, H Ni) cng cng trnh i Nghin Thp Bt, trn Ba nh. Thp Bt ni r 3 ch "T-Thanh-Thin" ngha l: Bt thn vit ln tri xanh hay vit gia thanh thin bch nht.

Ngy pht hnh : 02.11.1999
Mu 1-1 : gi mt 400
Ho s thit k : Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch