arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Thuyn bin

M s: 798

798a.jpg (20219 bytes)

Thuyn li Vnh H Long

798b.jpg (19153 bytes)

Ghe mnh Ca L

798c.jpg (19620 bytes)

Ghe nang Nha Trang

798d.jpg (19333 bytes)

Ghe bu Mi N

        Thuyn bin l loi phng tin dng nh c ca ng dn. T thu xa xa, khi khoa hc k thut cha pht trin, ngi dn chi t ng ly ghe, thuyn lm cng c lao ng cho mnh. Mi vng c mt loi ghe, thuyn khc nhau v c lm bng nhng vt liu khc nhau. Nhn dp trin lm tem th gii australia _99 vi ch "Di sn bin", Tng cc Bu in pht hnh b tem "Thuyn bin" 4 mu, gii thiu hnh nh mt s loi thuyn dng nh bt c ca ng dn 3 min Bc, Trung, Nam u th k XX.

Mu 4-1:     Thuyn li Vnh H Long

gi mt 400, m s 2950.

Thuyn c lm bng loi g cng mu en, ng theo kiu min Bc, y phng, thnh thuyn nhch ln.

Mu 4-2:     Ghe mnh Ca L

gi mt 400, m s 2951

Bum thuyn c lm bng nan tre ging ci tai, khi h v m bum to thnh ting ng nh ta m hoc xp qut giy.

Mu 4-3:     Ghe nang Nha Trang

gi mt 7.000, m s 2952

Bum thuyn c lm bng mo nang (tre, trc) kt ni vi nhau, ghe c s dng bum ph, lc th neo tt c bum c h xung thay cho cun bum.

Mu 4-4:     Ghe bu Mi N

gi mt 9.000, m s 2953

Lng ghe c lt bng g kin kin, thnh v cnh y c lm bng g ch ch, v thuyn c chia lm 9 vch ngn tng i kn.

Ho s thit k:

Ngy pht hnh:

S rng:

Khun kh tem:

Mi t in:

Lnh Tun (Cng ty Tem)

10.3.1999

13

43 x 32mm

25 tem

Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng keo),

ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch