arr.gif (852 bytes)th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Tranh bn ma

M s: 795

 

795a.jpg (18679 bytes)

ma Xun

795b.jpg (19126 bytes)

ma H

795c.jpg (18808 bytes)

ma Thu

795d.jpg (19452 bytes)

ma ng

        Tranh bn ma l mt loi tranh ngh thut c t lu i Vit Nam, thuc dng tranh Hng Trng, c nhn dn ta rt a chung. Loi tranh ny thng c dng trang tr trong nhiu gia nh ngi dn Vit Nam, nht l vo nhng dp Tt. gii thiu v cc b tranh bn ma (hay cn gi l tranh t qu) c Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Tranh bn ma" (b th nht), gm 4 mu:

Mu 4-1:     ma Xun, gi mt 400, m s: 2.941.

            Ma Xun, hoa Mai n r, chim chc ht ln, ng mun s tt lnh.

Mu 4-2:     ma H, gi mt 1.000, m s: 2.942.

            Cnh h Sen trong mt vi i uyn ng thanh thn bi li.

Mu 4-3:     ma Thu, gi mt 3.000, m s: 2.943.

            Cnh g v hoa Cc

Mu 4-4:     ma ng, gi mt12.000, m s: 2.944.

            Cnh tri gi lnh, cy ci ho kh, ring Tng vn xanh ti, biu hin sc

            sng hin ngang ca ngi qun t, cng vi Tng l Hu c ngha ti lc

 

Ngy pht hnh:

Ho s thit k:

Khun kh tem:

S rng:

Mi t in:

FDC :

Khun kh FDC:

04.01.1999

Hong Thu Liu (Cng ty Tem)

24 x 62 mm

13

20 tem

1 phong b

180 x 102 mm

 

Tem in p st nhiu mu trn giy tiu chun (c keo),

in ti X nghip In tem Bu in Thnh ph H Ch Minh.

 

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch