th gii k diu ca Tem th

Tem Vit Nam nm 1999

Xa i, gim ngho
M s: 818

     Xo i gim ngho l mt ch trng ln ca Chnh ph Vit Nam nhm gim bt tnh trng i ngho, c bit l cc tnh vng su, vng xa. Xa i gim ngho nhm em li cuc sng m no, hnh phc cho ton dn, c th hin qua cc quyt sch ln, c ng v Nh nc quan tm, cng s hp tc ca Chng trnh pht trin ca Lin hp quc (UNDP).

     Hot ng ca UNDP ti Vit Nam kh rng, bao gm nhiu lnh vc vi nhiu d n khc nhau. T d n qun l mang tm v m ca nh nc nh "Tng cng nng lc lp php Vit Nam" n d n "Tng cng nng lc pht trin cc dn tc t ngi Vit Nam" vi vic o to con ngi l nhim v trng tm ca t chc ny.

      tuyn truyn su rng ch trng xo i, gim ngho ca Chnh ph Vit Nam v kt qu hot ng tch cc ca UNDP trong nhng nm qua, nhn ngy Quc t thanh ton nn i ngho (17.10.1999), Tng cc Bu in pht hnh b tem "Xo i gim ngho" gm 2 mu.

Mu 2-1:
Hnh nh trn tem th hin nhng nim vui ca ph n ng bo dn tc t ngi Vit Nam trong cuc sng m no, hnh phc, bt ngun t s pht trin Nng - Lm - Ng nghip qua cc d n xo i, gim ngho do UNDP v chnh ph Vit Nam thc hin.

Mu 2-2:
Mun tin ti xo i gim ngho th vic nng cao nng lc con ngi l mt vic lm cn thit. Hnh nh trn tem gii thiu mt cuc hp bn dn ch ca ngi dn a phng v vic quyt nh nhng cng vic cn lm cho a phng mnh. y l mt hot ng mang tnh cng ng cao m UNDP ang thc hin Vit Nam, l hot ng thit thc, lin quan trc tip ti cuc sng ca chnh ngi dn ni y.


Trn tem cn gii thiu biu tng ca UNDP vi hnh nh tng trng l cc cng trnh c s h tng c UNDP h tr, u t xy dng v pht trin.
Ngy pht hnh: 03.12.1999
Ho s thit k: Nguyn Du v Nguyn Th Sm (Cty Tem)
S rng: 13
Khun kh tem: 43 x 32 (mm)
Mi t in: 20 tem FDC: 1 phong b
Khun kh FDC: 170 x 110 mm
* B tem hon thnh c s hp tc ca UNDP.


Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng trng keo)
ti X nghip in tem Bu in Thnh ph H Ch Minh

Tem 1999    Vn ha X hi     Trang ch