th gii k diu ca Tem th


"Tranh bn ma"

M s: 853

      Tranh bn ma (thuc dng Hng Trng - Tranh dn gian Vit Nam) gm 04 mu th hin vi hnh nh khc nhau, tng gii thiu v thin nhin ti p ca Vit Nam qua bn ma Xun, H, Thu, ng. Vi c cy, hoa l tt ti vi chim, th sinh, n pht trin chung vui hnh phc, m no nhng ng cu chc cho mi gia nh Vit Nam mt nm mi tt lnh, an khang, thnh vng.

      Nhn dp nm 2001, nm u tin c nhn loi bc sang k nguyn mi, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Tranh bn ma". y l b tranh bn ma th hai c gii thiu qua tem Bu chnh Vit Nam, gm 04 mu, th hin theo phong cch tranh dn gian Vit Nam, l b tranh p c nhiu ngi trong v ngoi nc a thch, thng s dng lm tranh treo tt hoc vo cc ngy vui trong mi gia nh Vit Nam .

Mu 4-1, gi mt 400 :
o - iu (Ma Xun) : tng v ma Xun trm hoa ua n, ma lm t ca nhiu loi chim. Bn hoa o n r, chim chc ru rt ct ting ht vui tt, n xun trong nim vui cha chan hnh phc.

Mu 4-2, gi mt 800 :
Dung - Tr (Ma H) : tng v ma H mt ma nng bc nht trong nm, bn chim Tr c lng p, ui di mm mi v hoa Ph Dung vi mu sc thay i theo nh sng (bui sng : mu trng, tra: mu hng, chiu: sp tn mu ). S kt hp chim, hoa to cm gic nh ma h gim bt nng bc khin mi ngi d chu hn.

Mu 4-3, gi mt 4000 :
hoa Cc - chim Phng hong (Ma Thu) : tng v ma Thu, ma chuyn tip t H sang ng, thi tit du mt dn, thin nhin vng bng mt s loi hoa, ring hoa Cc li xanh ti khoe sc bn chim Phng cao sang, lng ly sc mu.

Mu 4-4, gi mt 10.000 :
Tng - Chim Hc (Ma ng) : tng khi ma ng v, tit tri lnh gi, cy Tng vn xanh ti cng Hc, loi chim ln chn cao, m di tng trng v s trng tn, an khang, hnh phc chung thu.

Ngy pht hnh : 01.02.2001
Ho s thit k: Hong Thu Liu (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 24 x 62 mm
Khun kh khi 4 tem : 106 x 72 (mm)
S rng : 13
S tem in l/t : 20
Khun kh FDC : 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch