th gii k diu ca Tem th


C nc ngt cn bo v
M s: 851


C Mng r

C Chnh mun

C Cho ln

C Rung xanh

C Cm

C Sc

     C nc ngt l tn gi chung ch cc loi c sng nc ngt (sng, sui, ao, m, h, rung), ch yu thuc cc h c xng, l ngun thc phm quan trng nht l cho c dn bn a. Nhng nm gn y vi nn cng nghip pht trin, nhiu ngun cht thi gy nhim mi trng, trong mi trng nc ngt b nhim v dn cn kit. Hn na, vic nh bt c bng thuc n, bng in... mang tnh hu dit ca con ngi, dn n mt s loi c nc ngt c nguy c tuyt chng. Cng vi th gii, Vit Nam v ang n lc ngn chn vic ph hoi mi trng bng nhiu hnh thc, bin php nhm bo v mi trng trong sch, bn vng.

     Tng cc Bu in pht hnh b tem "C nc ngt cn bo v" gii thiu mt s loi c nc ngt sng sng, sui, ao, h ca Vit Nam hin c nguy c tuyt chng cn c bo v. y l loi c thuc h c xng, c loi c vy v c loi da trn. Chng tuy khu tr cng khu vc (thu vc) nhng sng cc tng nc khc nhau tu theo mi n tng mt, tng gia v tng y. Hnh dng c nc ngt cng a dng, a phn l hnh thoi v c loi li di nh con rn.

     Vic pht hnh b tem nh ting chung bo ng, s cnh tnh nhng con ngi v thc, v trch nhim trong vic bo v mt ngun li thu sn ca Vit Nam, ng thi gp chung ting ni vi th gii bo v mi trng chung.

Mu 6-1, gi mt 400 : C Mng r - Toxotes mcrolepis Giinther

Mu 6-2, gi mt 800 : C Rung xanh - Cosmo cheilus harmandi (Sauvage)

Mu 6-3, gi mt 2000: C Chnh mun - Anguilla bicolor pacifica M'clelland

Mu 6-4, gi mt 3000 : C Cm - Chitala ornata (Gray)

Mu 6-5, gi mt 7000 : C Cho ln - Megalops Cyprinoides (Broussonet)

Mu 6-6, gi mt 8000 : C Sc - Probarbus fullieni Sauvage

Ngy pht hnh : 18.01.2001
Ho s thit k: Lnh Tun (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 46 x 31 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC (2 phong b) : Khun kh 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch