th gii k diu ca Tem th


" Cho mng i hi ng Cng Sn Vit Nam ln th IX"
M s: 860

Qua hn 70 nm thnh lp, ng Cng sn Vit Nam tin hnh tm k i hi v i hi ln th IX ca ng c t chc vo nm 2001, nm u ca mt k nguyn mi.

Vng lng tin vo ng, ngi t chc v lnh o mi thng li ca Cch mng Vit Nam, c dn tc rt phn khi, t ho v s pht trin ca t nc qua cng cuc i mi ton din t nc v tin tng vo i hi ln th IX ca ng s ra nhng quyt sch mi, a t nc pht trin nhanh chng v bn vng, snh vai cng cc cng quc xy dng mt th gii ho bnh, thnh vng trong thin nin k mi.

cho mng i hi, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Cho mng i hi ng Cng Sn Vit Nam ln th IX" gm 2 mu:

Mu 2-1, gi mt 400: Hnh nh Ch Tch H Ch Minh, l c ng, s IX v bn Vit Nam mang tng: Ch Tch H Ch Minh ngi sng lp v rn luyn ng Cng sn Vit Nam v t ngy thnh lp n nay, tri qua 9 k i hi, ng Cng sn Vit Nam lun ra ng li ng n, t chc v lnh o mi thng li ca Cch mng Vit Nam.

   

Mu 2-2, gi mt 3.000: Hnh nh ba, lim m trn mt Trng ng Ngc L v hnh tng ca s pht trin cng ngh thng tin, vin thng v nn kinh t tr thc s l nhng thch thc gay go cho c dn tc khi bc vo k nguyn mi. Song, di s lnh o sng sut ca ng, lng quyt tm xy dng t nc giu mnh ca ton dn, nht nh i hi ln th IX ca ng s ra nhng quyt sch ng n, a t nc pht trin bn vng trong xu th hi nhp, ton cu ho nhng Vit Nam lun gi gn bn sc vn ho dn tc ca mnh.

Ngoi tem v phong b FDC, ngnh Bu in cn pht hnh 01 phong b in sn tem cho mng i hi ng Cng Sn Vit Nam ln th IX.

Ngy pht hnh : 18.4.2001
Ho s thit k: T Minh Trang v Nguyn Du (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 43x32 v 32x43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC (1 phong b) : Khun kh 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch