th gii k diu ca Tem th


K nim 60 nm ngy thnh lp
i Thiu nin Tin phong H Ch Minh
(15/5/1941 - 15/5/2001)


M s: 862

     i Thiu nin Tin phong H Ch Minh l mt t chc x hi c thnh lp ngy 15/5/1941, di s ch o trc tip ca on Thanh nin Cng sn H Ch Minh.

     Tri qua 60 nm xy dng v trng thnh, i Thiu nin Tin phong H Ch Minh pht trin nhanh chng, rng khp c nc, l ht nhn nng ct trong cc phong tro ca Thiu nhi v l i hu b, b xung thng xuyn lc lng cho on Thanh nin Cng sn H Ch Minh.

     c ng v Nh nc quan tm, chm sc, i Thiu nin Tin phong H Ch Minh ngy cng pht trin mnh m, cc phong tro thi ua ca i ngy cng a dng v hnh thc, phong ph v ni dung: "Ni li hay, lm vic tt, xng ng l con ngoan tr gii, i vin tt, chu ngoan Bc H". V t cc phong tro thi ua nhn ln nhiu i vin xut sc, l tm gng sng thiu nhi c nc hc tp v noi theo.

     Nhn k nim ngy thnh lp i Thiu nin Tin phong H Ch Minh, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 60 nm ngy thnh lp i Thiu nin Tin phong H Ch Minh (15/5/1941 - 15/5/2001)". B tem gm 01 mu, gi mt 400, gii thiu hnh nh Bc H vi Thiu nhi Vit Nam.

Ngy pht hnh : 15.5.2001
Ho s thit k: Nguyn Du (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch