th gii k diu ca Tem th


K nim 50 nm ngy mt nh vn Nam Cao (30/11/1951 - 30/11/2001)


M s: 873

     Nh vn Nam Cao (tn tht l Trn Hu Tr) sinh ngy 29/10/1917, hy sinh ngy 30/11/1951. Qu x Nhn Hu, huyn L Nhn, tnh H Nam. Trc Cch mng thng Tm, ng dy hc t, sng tc vn hc, ni ting vi cc truyn ngn, tiu thuyt x hi. Nm 1943, ng tham gia Hi vn ho cu quc. Cch mng thng Tm bng n, ng tham gia hot ng tch cc qu. Nm 1946, ng nhp on qun Nam tin vo Nam Trung B. Trong khng chin, ng lm cng tc tuyn truyn, bo ch Vit Bc. Nm 1951, ng hy sinh trn ng i cng tc vo vng ch, ti bt Hong an, huyn Gia Vin, tnh Ninh Bnh.

     Nam Cao l mt nh vn hin thc ph phn. Vi cc tc phm: i la xng i (Ch Pho), Na m, Sng mn... bng ngi bt sc so, ng th hin mt cch su sc nht v ni au kh quon quoi ca con ngi lao ng b x hi phong kin thc dn lm tha ho, bin dng n nhng tr thc tiu t sn sng mn mi, b tc, ti tm, khng tng lai qua cc nhn vt nh: Thy gio Th, lo Hc, Ch Pho v Th N.

     L nh vn c sc, ng vin ng Cng Sn Vit Nam, chin s cch mng tiu biu trn mt trn vn ho. Cc tc phm: i mt, Truyn bin gii, Truyn ngn tuyn tp, rng ... ng thnh cng trong vic th hin cc nhn vt vi cch nhn ca ngi chin s cch mng. Tc phm v nhn vt ca ng i su vo lng ngi dn Vit Nam. ng ra i tui 34, tui tr trung, sung sc v ti nng ang pht trin.

     Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 50 nm ngy mt nh vn Nam Cao (1951-2001)", 1 tem gi mt 800, gii thiu chn dung Nam Cao cng mt s tc phm tiu biu, ni bt ca ng c xut bn v ti bn nhiu ln bi s mn m ca nhiu ngi c.

Ngy pht hnh : 30.11.2001
Ho s thit k: Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c trng keo mt sau) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch