th gii k diu ca Tem th


Nhc kh dn tc Vit Nam
M s: 870


H go

Knh


n t

n T'rng

Trng Kinng

Tnh tu

     Nhc kh dn tc Vit Nam c trn trm loi khc nhau. T loi n gin, th s ti nhng loi cu to phc tp, tinh vi. Mi nhc kh u c nt c trng nht nh, lm phong ph thm vn hoa m nhc dn tc Vit Nam.

      gii thiu v di sn vn ho m nhc to ln, c o ca Vit Nam, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Nhc kh dn tc Vit Nam". B tem gm 6 mu, th hin 6 loi nhc kh dn tc c trong cc dn nhc dn tc, c s dng t rt lu i trong cc dp l hi Vit Nam.

Mu 6-1, gi mt 800: H go
      Nhc kh c bu lm bng v qu da kh (nh go da), 2 dy t, cung ko bng g v lng ui nga, c ngi Kinh thng dng.

Mu 6-2, gi mt 800: Knh
     y l loi nhc kh c lm bng nhiu ng tre, trc (c th t 6, 12 hoc 14 ng) ghp li vi nhau vo mt u v c gn vi mt ng g, c ngi Thi, ngi Mng v ngi H.Mng thng dng. Knh cn c gi l Khn.

Mu 6-3, gi mt 800: n t
     Nhc kh c 4 dy t, bu trn, mt bng g, cn n ngn, c ngi Kinh thng dng. n t Nam b cn gi l n on.

Mu 6-4, gi mt 2,000: n T'rng
     Nhc kh lm bng nhng on na di, ngn khc nhau, c th t 8 n 10 on ng na hoc nhiu hn, c treo trn mt ci gi xp thnh 1, 2 hoc 3 hng. n c g bng di i, thng c cc tc ngi Ty Nguyn s dng.

Mu 6-5, gi mt 6,000: Trng Kinng
     Nhc kh c tang trng bng g, hai mt trng (mt mt bt bng da nai, mt mt bt da tru), dy chng quanh trng bng da tru. Trng Kinng c ngi Chm thng dng, cn c tn l Ghi nng.

Mu 6-6, gi mt 9,000: Tnh tu
     Nhc kh c bu thng lm bng v qu bu kh, mt cng hng bng g mng, cn g di, 3 dy t. n c ngi Ty thng dng.


Ngy pht hnh : 04.9.2001
Ho s thit k: Hong Thu Liu(Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 43 x 32 (mm) v 32 x 43 (mm)
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch