th gii k diu ca Tem th


K nim 100 nm ngy sinh Trn Huy Liu (5/11/1901 - 5/11/2001)


M s: 872

     Trn Huy Liu l nh vn, nh hot ng Cch mng, bt danh Nam Kiu v cn c nhiu bt hiu khc. ng sinh ngy 5/11/1901, mt ngy 28/7/1969. Qu lng Vn Ct, huyn V Bn, tnh Nam nh.

     T nm 1924 n nm 1928, ng vo Nam cng tc vi cc Bo "Nng c mm m", "Rng ng" v lm ch bt t "ng Php thi bo". Tham gia trong cc t chc yu nc, ng thnh lp Cng hc th x chuyn xut bn sch c v tinh thn yu nc, nng cao dn tr. ng gia nhp Vit Nam Quc dn ng v t chc ng b trong Nam. Thng 8/1928, b Php bt kt n 5 nm t v y ra Cn o. Tip xc vi bn t, c gic ng cch mng v tip thu ch ngha Cng sn, ng tuyn b ly khai Quc dn ng v t nguyn ng vo hng ng nhng ngi Cng sn.

     Nm 1935, ra t, ng b trc xut v min Bc. Nm 1936, c kt np vo ng Cng sn ng Dng, tch cc hot ng cho ng. Thng 10/1939 li b bt i y Sn la, B Vn, Ngha L (nay thuc Yn Bi). n thng 3/1945, tham gia ph tri giam Ngha L, vt ngc v H Ni cng tc Cch mng. Thng 8/1945, i hi Quc dn Tn tro bu ng lm Ph Ch tch U ban dn tc gii phng, ri lm B trng B Tuyn truyn trong Chnh ph lm thi VNDCCH v c c thay mt Chnh ph cng ng Nguyn Lng Bng, ng C Huy Cn vo Hu tip nhn s thoi v ca Bo i. Sau , ng gi chc v B th Tng b Vit Minh, Ch tch Hi Vn ho cu quc.

     Nm 1953, ng lm Trng ban Nghin cu Vn-S-a trc thuc Trung ng ng, ri Vin Trng Vin S hc Vit Nam, Ph ch nhim U ban Khoa hc-X hi Vit Nam. Nm 1963, ng c nc Cng ho Dn ch c tng Hun chng v l Vin s Vin Hn lm Khoa hc c.

     ng mt nm 68 tui, li cc tc phm chnh: Mt bu tm s, Hin thn v nc, Ngc trung k s, Anh hng yu nc, Cu chuyn chung, Thi Nguyn khi ngha, Lch s Cch mng cn i Vit Nam, Lch s 80 nm chng Php, Phong tro Cch mng Vit Nam qua th vn, Nguyn Tri v mt s tiu lun khc.

     Nhn k nim ngy sinh ca ng, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 100 nm ngy sinh Trn Huy Liu (5/11/1901 - 5/11/2001)". B tem c 1 mu, gi mt 800, gii thiu chn dung nh vn, nh hot ng Cch mng Trn Huy Liu vi mt s tc phm chnh ca ng.

Ngy pht hnh : 05.11.2001
Ho s thit k: V Lng Nhi (Cng ty Tem)
Khun hnh tem : 46 x 31 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC (1 phong b) : Khun kh 170 x 110 (mm)
Tem in p-st mu trn giy tiu chun (c keo v khng keo) ti X nghip in Tem Bu in - Thnh ph H Ch Minh.

Tem 2001    Vn ha X hi     Trang ch