th gii k diu ca Tem th

K nim 110 nm ngy sinh
Ch tch H Ch Minh

M s: 828

     Ch tch H Ch Minh - Lnh t v i ca ng v ca dn tc Vit Nam, danh nhn vn ho th gii - Ngi sng lp ra ng v nh nc Vit Nam, l mt trong 20 nhn vt lch s ni bt trn th gii trong th k XX.

      hn 30 nm i v ci vnh hng, nhng hnh nh cng thn th, s nghip ca Ngi vn in m trong k c v ni nh khng ngui ca mi ngi dn Vit Nam, cng nh nhiu dn tc yu ho bnh trn th gii. Dn tc Vit Nam mi t ho v "Non sng t nc ta sinh ra H Ch Tch v chnh Ngi lm rng r non sng ta, t nc ta".

     Nhn k nim 110 nm ngy sinh ca Bc H knh yu, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 110 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh (19.5.1890 - 19.5.2000)" gm 1 mu, gi mt 400, gii thiu chn dung Ch tch H Ch Minh cng ngi nh thu u th Kim Lin - Ngh An.

     Chn dung Bc c th hin rt chi tit: vi khun mt phc hu, vng trn cao, rng mnh mng, giu tr tu, i mt sng hin t, n ci rng r, nhn i, y v tha...l nt p bnh d nhng v cng thanh cao trong tm hn ca Ngi.

Ngy pht hnh : 19.5.2000
Ho s thit k: Hong Thu Liu (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 32 x 43 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC : 1 phong b, khun kh: 170 x 105 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch