th gii k diu ca Tem th


K nim 55 nm
ngy truyn thng ngnh Bu in
(15.8.1945 - 15.8.2000)


M s: 833

     Bu in l mt ngnh gi vai tr quan trng trong x hi vi nhim v phc v thng tin lin lc v tho mn nhu cu ca ngi s dng qua cc dch v ca mnh, gp phn thc y x hi pht trin.

     Ngnh Bu in Vit Nam c khai sinh vo ngy 15/8/1945, mt ngy mang ngha lch s quan trng, l ngy Hi ngh ton quc ng Cng sn ng Dng hp v Ngh quyt ca Hi ngh ghi: "...phi lp Ban Giao thng chuyn mn v gip h hon thnh nhim v... "

     Trn chng ng 55 nm qua, trung thnh vi mc tiu, l tng ca ng, s nghip Cch mng ca nhn dn, nhiu th h cn b, cng nhn vin trong Ngnh v ang khng ngng phn u, pht huy truyn thng tt p ca Ngnh " Trung thnh - Dng cm - Tn tu - Sng to - Ngha tnh" vi mc ch "Nhanh chng - Chnh xc - An ton - Tin li - Vn minh" nhm p ng nhu cu ca nhn dn v mi hot ng trong x hi.

     Nm mi nhm nm trng thnh v pht trin, ngnh Bu in gp phn khng nh vo thng li ca dn tc trong cuc u tranh ginh c lp, bo v T quc v nhng thnh cng trong s nghip xy dng v pht trin t nc.

     Trong cng cuc i mi ton din t nc, ngnh Bu in vi chin lc "Tng tc" t vn ng, y nhanh tc pht trin ca Ngnh c v c s vt cht, k thut hin i v con ngi Bu in c tr thc, vn minh, lch s. Bc vo cng nghip ho, hin i ho, ngnh Bu in ang trn pht trin v tip tc pht trin t nhiu thnh tu mi, gp phn vo thng li chung trong thi k y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc v mc tiu dn giu, nc mnh, x hi cng bng vn minh, vng bc i ln Ch ngha X hi.

     Nhn k nim ngy truyn thng ca Ngnh, Tng cc Bu in pht hnh b tem "K nim 55 nm ngy truyn thng Ngnh Bu in (15/8/1945 - 15/8/2000)". B 1 tem vi gi mt 400, th hin v ngnh Bu in qua hn na th k tn ti v pht trin c b dy truyn thng v vang, c kt trong mi ch vng: "Trung thnh - Dng cm - Tn tu - Sng to - Ngha tnh".

     "Nhanh chng - Chnh xc - An ton - Tin li - Vn minh" l mc ch ln nht ca ngnh Bu in, nh si ch xuyn sut qu trnh hot ng ca mnh phc v nhn dn v cc hot ng x hi.

     S trng thnh ca ngnh Bu in, th hin qua hnh nh con ngi Bu in mi, tr, kho, giu tr thc v sng to, c k tha truyn thng nhiu th h i trc, k tha nhng thnh tu ca Ngnh t c trong nhng nm qua, s l ngun ng lc y nhanh tc pht trin ca Ngnh, gp phn cng t nc hon thnh Cng nghip ho, Hin i ho Vit Nam nh Con Rng tin vo k nguyn mi.

Ngy pht hnh : 15.8.2000
Ho s thit k: T Minh Trang (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 mm
S rng : 13
Mi t in : 25
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch