th gii k diu ca Tem th

Tt Canh Thn

M s: 820


Rng vng - Cha Mt Ct, di tch lch s, vn ho ca H Ni, xy dng thi vua L Thi Tng (1049)
"Thn" hay "Long" cng l tn gi ca Rng v Rng l con vt tn ti trong tr tng tng ca con ngi, c ngh thut to hnh th hin vi nhiu hnh dng khc nhau. Song Vit Nam xa v nay, Rng c qu trng, phng th mang nim rt thing ling nhng thc s gn b vi mi ngi v c mt khp mi ni.

Rng vng - Ct c thnh H Ni, di tch lch s xy dng thi Nguyn (1812)

   Trong cc nh cha, miu mo hay lng tm vua cha, Rng dng v oai phong, lm lit, uy nghi, sang trng v nh lun to nh ho quang.

   Trong truyn thuyt dn tc Vit Nam, Rng nh hn thing gi v ngun gc ngi bch Vit c t thu xa xa khi Lc Long Qun cng u C khai sn lp a t nc ht mi bn trng ca lch s 18 i vua Hng dng nc, gi nc.

    ni Kinh c Hu xa xa, Rng to sng cho cc vua cha mt thi v thc c lp, gy dng v bo v nn thi bnh, thnh tr.

   V khi n vi H Ni, Rng nh ti hin lch s bui ban u vo ma thu nm Canh Tut (1010), vua L Thi T di t Hoa L ra thnh i La v i tn kinh thnh l Thng Long, nay l H Ni, th yu qu ca chng ta.

   Rng n, Rng i, Rng ln, Rng xung u li du n lch s v l biu tng tt p trong lng ngi Vit Nam.

   Nhn dp Tt Canh Thn v k nim 990 nm Thng Long - H Ni (1010 - 2000), Tng cc Bu in pht hnh b tem "Tt Canh Thn" gm 2 tem, th hin theo phong cch dn gian Vit Nam.

   B tem c kt hp ni dung Tem Tt v mng k nim 990 nm Thng Long - H Ni, nhng vic th hin mang nhiu ngha, gn quyn vi nhau trong mi tng.

   * Rng vng trn nn tem mang y sc Tt v Xun th hin: Nm mi Canh Thn, t nc pht trin mnh, tr thnh nhng con Rng tng lai, con Rng kho mnh, chc chn, bay ln tm cao vo th k 21 - Mi gia nh dn tc Vit Nam an khang, thnh vng.

   * Rng vng bn hnh nh tng trng Cha Mt Ct, Ct c H Ni, mang tng v th H Ni, mnh t ngn nm vn vt, mng k nim 990 nm Thng Long - H Ni trong khng kh Tt Canh Thn cng nim vui H Ni l "Thnh ph ho bnh"

Ngy pht hnh : 03.01.2000
Ho s thit k : V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 37 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
FDC : 1 phong b, khun kh: 160 x 100 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch