th gii k diu ca Tem th

Kiu rc

M s: 824


Mu Block: Kiu "Bt Cng" trong l hi.

   Kiu rc l phng tin giao thng dng sc ngi khing c t xa xa Vit Nam, dnh n rc vua, cha, quan li trong triu hoc thn thnh trong cc l hi dn gian.

   Kiu rc c nhiu loi khc nhau nh: Kiu "Bt Cng", "Long nh", "Song Loan" hay Kiu "Vng"...Song, trong tng loi li c nhiu hnh dng v cu trc k, m thut khc nhau. Nhng phn ln cht liu l g, sn son thp vng vi sc , vng rc r (l phn thn v n khing) thm cht liu vi, cc di la mu, to v mm mi, sang trng (phn ngai).

   Ngy nay, Kiu rc ch dng trong cc l hi dn gian hoc l hi a phng nh: L hi n Hng, l hi rc c Thnh Tn; hi rc Ch ng T v Cng cha Tin Dung v..v...V c bit, vi ngha ca mi l hi khc nhau nn vic chn ngi khing kiu thng l nhng ngi kho mnh, din nam thanh, n t.

   Nhng b Kiu rc xa nay tr thnh di sn vn ho dn tc Vit Nam.

   Ngy 10.3.2000, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Kiu rc" gm 3 tem v 1 blc, gii thiu v loi kiu "Bt Cng" vi hnh dng khc nhau, s dng 8 ngi khing.

   Hnh nh trn tem din t tng th hnh dng mi kiu kiu "Bt Cng" vi phn n khing c chm tr rt chi tit hnh u rng v ui rng, gia n khing thng khng chm tr, ch sn mu . Phn ngai kiu c mi che v khng mi che. Mi che lm bng vi v phi kt nhng di la mu.


Kiu "Bt Cng", ngai mi che.


Kiu "Bt Cng", ngai khng mi che.


Kiu "Bt Cng"
ngai mi che theo kiu kiu "Long nh".

Ngy pht hnh : 10.03.2000
Ho s thit k tem : V Kim Lin (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 43 x 32 mm
Khun kh blc : 95 x 65 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
FDC : 2 phong b, khun kh: 170 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch