th gii k diu ca Tem th

Nm quc t Vn ha Ha bnh

M s: 821


   Nm 1997, Lin hp quc (LHQ) ra ngh quyt chn nm 2000 lm "Nm quc t vn ho ho bnh" v t chc LHQ v gio dc, khoa hc v vn ho (UNESCO) l c quan u mi pht ng cuc vn ng ny.

   Dn tc Vit Nam xa, nay vn c truyn thng yu nc, chng ngoi xm nn rt hiu v qu trng gi tr ca ho bnh. Khi nim v ho bnh trn th gii ngy nay khng ch l gii hn ca s chm dt nhng cuc chin m mu gia cc nc vi nhau hay cc cuc chin tranh huynh tng tn, m ho bnh mang ngha l tt c nhng g c trong tinh thn, i sng vt cht mi con ngi chng ta.

   L thnh vin trong t chc LHQ, Vit Nam hng ng tch cc quyt nh ca LHQ chn nm 2000 lm "Nm quc t vn ho ho bnh" v trong bui l pht ng "Nm quc t vn ho ho bnh" ngy 14.9.1999 ti H Ni, Chnh ph Vit Nam tuyn b: "Vit Nam mong mun l bn ca tt c cc nc, cc dn tc trong cng ng th gii, phn u v ho bnh, c lp v pht trin".

    ghi li s kin quan trng ny, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Nm quc t vn ho ho bnh" gm 1 tem, gi mt 400.

   Hnh nh th hin chnh trn tem l biu tng gii thng "thnh ph v ho bnh" ca UNESCO m H Ni vinh d c UNESCO trao thng vo nm 1999, cng biu tng ca H Ni, biu tng ca UNESCO trn nn l hnh nh qu cu c bn th gii vi mu xanh ti mt. Ni dung tem mang tng Vit Nam cng cc quc gia trn th gii on kt cht ch, chung sng ho bnh v nn vn minh con ngi trn mt hnh tinh. y cng l tng Vit Nam mong mun cng cc nc trn th gii th hin tt trong "Nm quc t vn ho ho bnh".

Ngy pht hnh : 18.01.2000
Ho s thit k : Nguyn Du
Khun kh tem : 37 x 37 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo), ti X nghip In tem Bu in (Tp. H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch