th gii k diu ca Tem th

Vit Nam vi th k 20

M s: 819

   Nm 2000, l nm cui cng ca th k 20 v nh chic cu ni a nhn loi bc ln thm th k 21. Hng ti tng lai trong thin nin k mi, cc quc gia trn th gii khng qun ghi li nhng mc son lch s v t n-c, con ngi ca quc gia mnh, cng s tin b v pht trin ca th gii trong nn vn minh con ngi.

    cho mng thin nin k mi, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Vit Nam vi th k 20", vi ni dung tng kt nhng s kin - nhn vt lch s tiu biu, ni bt ca Vit Nam v th gii trong th k 20, lu truyn cho cc th h mai sau.

   B gm 6 tem v 1 blc vi cc ni dung chnh nh sau:

Hnh nh trn tem l ba, lim; mt tri to sng cng hnh nh cao tro yu nc X Vit - Ngh Tnh. tng th hin trn tem gii thiu ng Cng sn Vit Nam thnh lp ngy 3.2.1930 (tin thn l ng Cng sn ng Dng), l Ngi t chc v lnh o mi thng li ca cch mng Vit Nam. Trong u tranh bo v c lp v xy dng t nc, ng lun i tin phong, nh mt tri to sng dn dt c dn tc Vit Nam n bn b thng li, vinh quang.


Mu 6-1: ng Cng sn Vit Nam.

Trn tem ni bt hnh nh Ch tch H Ch Minh c tuyn ngn c lp ngy 2.9.1945 ti qung trng Ba nh - H Ni, khai sinh Nc Vit Nam Dn ch Cng ho, khng nh vi th gii: nc Vit Nam l mt nc c lp, t do v hnh phc, cng hnh nh ph thng u phiu bu Chnh ph Vit Nam dn ch cng ho v cnh cp chnh quyn ca bn thc dn ti Bc b ph - H Ni trong Cch mng thng Tm nm 1945, ginh chnh quyn v tay nhn dn.


Mu 6-2: Cch mng thng Tm thnh cng

Hnh nh trn tem ghi li nhng mc son lch s:
+ Cm c quyt thng trn nc hm s ch huy qun i Php, ginh thng li chin dch in Bin Ph ngy 7.5.1954.
+ Cnh xe tng qun gii phng min Nam tin vo Dinh c lp buc Chnh quyn Si Gn u hng v iu kin v min Nam hon ton gii phng ngy 30.4.1975.
+ t nc thng nht, c dn tc chung nim vui ht khi hon ca "Nh c Bc H trong ngy vui i thng".


Mu 6-3: Chin thng in Bin Ph, gii phng min Nam, thng nht t nc

Hnh nh trn tem th hin tng v i Hi ln th VI ca ng Cng sn Vit Nam ra cng cuc i mi ton din t nc, nhm xy dng t nc giu mnh. Thc t hn mi nm i mi t nc, Vit Nam t c nhng thnh tu ng khch l trong cc lnh vc: kinh t, khoa hc k thut, vn ho gio dc, y t,... y nhanh tc pht trin, a t nc sang trang s mi.


Mu 6-4: Vit Nam i mi

Cng nghip ho - Hin i ho l con ng i ng n, c ng ch ra trong cng cuc i mi t nc. V, i u Cng nghip ho - Hin i ho l cc ngnh cng nghip in, in t, vin thng, tin hc v xy dng ho ng vi th gii, vng bc vo th k 21.


Mu 6-5: Vit Nam - Cng nghip ho - Hin i ho

Hi nhp vi cc nc, cc t chc quc t thuc khu vc v th gii l yu t quan trng trong cng cuc i mi t nc, thc y t nc pht trin trong nhiu lnh vc: m rng quan h v bnh ng v kinh t, tip thu cc tin b khoa hc k thut, giao lu vn ho hc hi nhng tinh hoa gia cc dn tc, pht trin bn sc vn ho dn tc Vit Nam.


Mu 6-6: Vit Nam hi nhp

Phn chnh trnh by 6 mu tem c hnh nh v ni dung nh 6 mu tem ri, phn dim xung quanh th hin mt s s kin - nhn vt lch s ca th gii trong th k 20: L Nin vi Cch mng thng 10 Nga (1917), chin thng ch ngha pht xt (1945) v cc thnh tu khoa hc k thut: chinh phc v tr, Bu chnh Vin thng, in t tin hc...


Block tem Vit Nam vi th k 20
Ngy pht hnh : 01.01.2000
Ho s thit k tem : V Kim Lin (Cng ty Tem)
Ho s thit k Block: V Kim Lin & Nguyn Th Sm (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 32 x 43 mm
Khun kh Block : 120 x 190 mm
S rng : 13
Mi t in : 20
FDC : 1 phong b, khun kh: 160 x 100 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch