th gii k diu ca Tem th


Chim cnh
M s: 839


     Chim cnh - trong thin nhin chng sng ni rng thng xanh m nguyn sinh, th sinh, rng phc hi v rng bi cy. y l loi chim nh, mi nm mt la t 3 n 5 trng vo thi gian t thng 2 n thng 5 v 6.

     Tuy cng b S nhng c h khc nhau nn c c im khc nhau trong i sng. C loi kim n mt t, ch yu n cc loi cn trng. C loi kim n trn cc cnh v ngn cy cao li n nhng qu nh mm v mng. Chng c b lng nhiu mu sc sc s, trng rt p v c bit l ging ht hay vi m thanh trm m, thnh tht, lc nhn nhp, lc khoan thai ca tng loi, to cm gic sng khoi, hp dn trong th chi chim cnh. V th, chng c con ngi yu thch tm kim dem v nui dng trong nh, to thm khng gian c s ho quyn gia con ngi vi thin nhin.


Chim lam (Irenca puella), thuc b S Passeriformes, h Chim xanh Fairy-Bluebirds.

     Nh b, xinh xn, lng mu p, ging ht hay - l chim cnh, chng mang li ngun li kinh t ng k cho ngi nui chim.

     Ngy 28.9.2000, Tng cc Bu in pht hnh b tem "Chim cnh" gm 6 mu v 1 blc, gii thiu mt s loi chim c nui lm cnh trong nh.


Kim oanh tai bc (Leiothrix argentauris) thuc b S Passeriformes, h Khu Babblers-Timaliidae.

ui ct bng vn (Pitta ellioti) thuc b S Passeriformes, h ui ct Pttas-Pittidae.

Ho mi t ngc hung (Pomatorinus ferruginonus) thuc b S Passeriformes, h Khu Babblers-Timaliidae.


Cho bo c ui ch (Dicrurus paradiceus) thuc b S Passeriformes, h Cho bo Drongos-Dcruridae.

Chim mo vng (Melanochlora sultanea) thuc b S Passeriformes, h Bc m Typical-Tits: Paridae.

Khu bi m c (Stachyris striolata), thuc b S Passeriformes, h Khu Babblers-Timaliidae.

Ngy pht hnh : 07.8.2000
Ho s thit k: V Lng Nhi (Cng ty Tem)
Khun kh tem : 37 x 27 (mm) v 27 x 37 (mm)
Khun kh blc : 100 x 75 (mm),
Tem trong blc: 43 x 32 (mm)
S rng : 13
Mi t in : 25
FDC : 3 phong b, khun kh: 170 x 110 (mm)
Tem in p st nhiu mu, trn giy tiu chun (c keo v khng keo), ti X nghip In tem Bu in (Thnh ph H Ch Minh)

Tem 2000    Vn ha X hi     Trang ch